โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ในเครือโรงพยาบาลดุสิตเวชการ นำคณะของโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ขอเข้าพบท่านประธานหอการค้าอุบลฯ เพื่อพูดคุยแนะนำโรงพยาบาลและเข้าสวัสดีประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-04-29 15:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ในเครือโรงพยาบาลดุสิตเวชการ นำคณะของโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ขอเข้าพบท่านประธานหอการค้าอุบลฯ เพื่อพูดคุยแนะนำโรงพยาบาลและเข้าสวัสดีประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ในเครือโรงพยาบาลดุสิตเวชการ นำคณะของโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ขอเข้าพบท่านประธานหอการค้าอุบลฯ เพื่อพูดคุยแนะนำโรงพยาบาลและเข้าสวัสดีประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนร่วมพูดคุยประเด็นดังกล่าว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603