หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการติดตามผลการดำเนินงานของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)


2022-04-29 12:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการติดตามผลการดำเนินงานของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวเพชรปภาร์ สายแวว เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและไอทีหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการติดตามผลการดำเนินงานของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) โดย นายปรเมธ ศรีหล้า คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายปัญญา สัมพะวงศ์ พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เป็นประธานการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603