หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการประชุมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันของเทศบาลนครอุบลราชธานี


2022-04-29 12:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการประชุมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันของเทศบาลนครอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประชุมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันของเทศบาลนครอุบลราชธานี รวมทั้งเสนอแนะแนวทางเพื่อดำเนินการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย บนพื้นที่ทางเท้า เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน เพิ่มความสะดวกในการสัญจร ไม่กีดขวางทางเดินเท้า และถนนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามนโยบายศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดอุบลราชธานี

โดย นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวเสนอการแก้ปัญหาหาบเห่ทางเท้า โดยหยิบยกตัวอย่างจากโมเดลในประเทศสิงคโปร์ ที่ภาครัฐสามารถจัดสรรพื้นที่ในการค้าขายให้กับประชาชนกลุ่มนี้ด้วยคำนึงถึงสาเหตุหลักในการเกิดปัญหาผู้ค้าหาบเร่ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อย มีความจำเป็นในการค้าขายเพื่อการเลี้ยงชีพวันต่อวันเท่านั้น และเสนอว่าหากมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับประชาชนกลุ่มนี้ได้ค้าขาย มีค่าเช่าในราคาที่เหมาะสม ไม่กระทบต่อรายได้ของผู้ค้าหาบเร่กลุ่มดังกล่าว จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนที่ก่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนให้กับประชาชนกลุ่มดังกล่าว อีกทั้งยังสามารถลดปัญหาผู้ค้าหาบเร่ตามถนนสาธารณะหรือบนทางเท้า อันจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุในเมืองอุบลราชธานีได้ อาทิเช่น จัดสรรพื้นที่นั้นเป็นถนนสายวัฒนธรม เพื่อให้ผู้ค้าหาบเร่ได้เข้ามาค้าขาย เป็นต้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603