หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


2022-04-22 17:42

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ เวทีกลางบริเวณสนามศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้างาน OTOP ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในงาน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดยนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเผยแพร่การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP ตลอดจนเพื่อให้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากทั่วประเทศเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603