หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง (นิลอุบล) ครบวงจร จังหวัดอุบลราชธานี


2022-04-18 15:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 62

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคคูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง (นิลอุบล) ครบวงจร จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายอนิรุธ สืบสิงห์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง (นิลอุบล) ครบวงจร จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู เป็นประธานในพิธี เพื่อยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง (นิลอุบล) ครบวงจรในจังหวัดและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นหลังทำนาสร้างรายได้เพิ่มอีกช่องทางส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603