หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมสรุปงานเทศกาล “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 3”


2022-04-12 12:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 30

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมสรุปงานเทศกาล “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 3”

นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เรียนเชิญคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสรุปงานเทศกาล “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 3”

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปการจัดงานเทศกาล “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 3” เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา และ นายพีรวัส เมฆิน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าภาพการจัดงานดังกล่าวในครั้งต่อไปได้เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603