หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุม เรื่อง สินเชื่อโคเนื้อของคณะกรรมการขับเคลื่อนโคเนื้อจังหวัดอุบลราชธานี


2022-04-11 16:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุม เรื่อง สินเชื่อโคเนื้อของคณะกรรมการขับเคลื่อนโคเนื้อจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิทย์ อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม เรื่อง สินเชื่อโคเนื้อของคณะกรรมการขับเคลื่อนโคเนื้อจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายเกียรติศักดิ์ ใต้โพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603