หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีออกรับบริจาคโลหิตร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ณ บริษัทเกียรติสุรนนท์ จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี


2022-04-11 08:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริษัทเกียรติสุรนนท์ จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีออกรับบริจาคโลหิตร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ณ บริษัทเกียรติสุรนนท์ จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และประธานโครงการฯ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต ณ บริษัทเกียรติสุรนนท์ จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมออกหน่วยบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ยอดผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิตทั้งหมด จำนวน 108 ราย

โดยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้สวมใส่ผ้าไทย ตามโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและให้ชาวโลกได้ชื่นชม อีกทั้งเพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วไปทั่วประเทศ และยังสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่นรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศ ร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าทอไทย ไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้าย ผ้าไหมเพื่อช่วยกันรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่าง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603