หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทาง อุบลราชธานี-ภูเก็ต


2022-04-08 07:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 49

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 07.30 น. ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทาง อุบลราชธานี-ภูเก็ต

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประชาสัมพันธ์) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทาง อุบลราชธานี-ภูเก็ต โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางระหว่างภาคอีสานและภาคใต้ ให้มีความสะดวกสบาย และใช้ระยะเวลาในการเดินทางน้อยลง อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคอีสาน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603