หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดพิธีเปิดงานเทศกาล “ช้อปของเด่น กินของดีที่มาระแม ครั้งที่ 3”


2022-04-05 18:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ อาคารศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดพิธีเปิดงานเทศกาล “ช้อปของเด่น กินของดีที่มาระแม ครั้งที่ 3”

สืบเนื่องจากหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำการรับมอบธงเจ้าภาพในการจัดงานเทศกาล “ช้อปของเด่น กินของดีที่มาระแม ครั้งที่ 3” จาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ อาคารศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การรับรองมาตรฐาน การตลาด การส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะที่ดี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และองค์กร หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนพิธีเปิดงานเทศกาล “ช้อปของเด่น กินของดีที่มาระแม ครั้งที่ 3” ทำการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดงานกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 7 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ บริเวณ อาคารศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603