หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน และประสานงานระดับจังหวัดภายใต้ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎาราชกกุมาร (ม.ท.ศ.) ปี 2565


2022-04-05 09:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน และประสานงานระดับจังหวัดภายใต้ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎาราชกกุมาร (ม.ท.ศ.) ปี 2565

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน และประสานงานระดับจังหวัดภายใต้ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎาราชกกุมาร (ม.ท.ศ.) ปี 2565 โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณา คัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัดเข้าสู่การพิจารณากลั่นกรองระดับภาคการศึกษาต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603