หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ โขง ชี มูล”


2022-03-31 20:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 30

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณลานอควาเรียม และลานน้ำตกแสงจันทร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ โขง ชี มูล”

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ โขง ชี มูล” โดย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นสักขีพยานในการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ลงนามข้อตกลงซื้อขายสินค้า (MOU) พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกันบนเวที ปิดท้ายด้วยประธานและแขกผู้มีเกียรติเดินเยี่ยมชมสินค้าภายในงาน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603