ประมวลภาพพิธีเปิดสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (แห่งใหม่)


2022-03-29 12:31

จำนวนครั้งที่อ่าน : 49

วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.15 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประมวลภาพพิธีเปิดสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (แห่งใหม่)

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ YEC อุบลราชธานี ร่วมนำนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเดินทางไปร่วมพิธีเปิดอาคารและเยี่ยมชมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603