หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ YEC อุบลราชธานี ร่วมนำประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเดินทางไปร่วมประชุมเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดและหารือการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40


2022-03-25 22:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 41

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรม ทอแสง เฮอริเทจ โขงเจียมและวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ YEC อุบลราชธานี ร่วมนำประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเดินทางไปร่วมประชุมเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดและหารือการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ YEC อุบลราชธานี ร่วมนำนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเดินทางไปร่วมประชุมเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดและหารือการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 โดยมีกำหนดการการเดินทาง ดังนี้

 • เวลา 07.00 น. – 08.40 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก พร้อม Check out ณ อริสตาร์โฮเทลอุบล (Arista Hotel Ubon)
 • เวลา 08.40 – 09.00 น. เดินทางออกจากโรงแรม ไปยัง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
 • เวลา 09.00 – 11.30 น. คณะฯ เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และประชุมเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
 • เวลา 11.30 น. – 12.00 น. เดินทางออกจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ไปยัง โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
 • เวลา 12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องปทุมทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
 • เวลา 13.30 – 15.30 น. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าชายแดนไทย สปป.ลาว และกัมพูชา ร่วมกับนักธุรกิจและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
 • เวลา 15.30 – 17.00 น. เดินทางออกจากโรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ไปยัง โรงแรม ทอแสง เฮอริเทจ โขงเจียม
 • เวลา 17.00 – 17.30 น. Check in เข้าโรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • เวลา 17.30 – 18.00 น. เดินทางออกจากโรงแรม ไปยัง วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
 • เวลา 18.00 – 18.30 น. คณะฯ เยี่ยมชมประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์เรืองแสง
 • เวลา 18.30 – 19.00 น. เดินทางออกจากวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว กลับไปยัง โรงแรม ทอแสง เฮอริเทจ โขงเจียม
 • เวลา 19.00 – 21.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท
 • เวลา 21.00 น. Check in เข้าโรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603