หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ YEC อุบลราชธานี ร่วมเตรียมการต้อนรับประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


2022-03-24 18:55

จำนวนครั้งที่อ่าน : 58

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 18.55 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ร้านอรอุบล เวดดิ้ง สตูดิโอ ชั้น 3 อาคารโดมอรอุบลเวดดิ้ง และ โรงแรมอริสตาร์ อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ YEC อุบลราชธานี ร่วมการต้อนรับประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ YEC อุบลราชธานี ร่วมนำนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพบปะหารือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหอการค้าไทยกับหอการค้าจังหวัดให้มากยิ่งขึ้น

เวลา 19.15 – 20.30 น. (ตามกำหนดการ) งานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอรอุบล เวดดิ้ง สตูดิโอ ชั้น 3 อาคารโดมอรอุบลเวดดิ้ง ก่อนออกเดินทางออกจากร้านไปยังโรงแรมอริสตาร์ อุบลราชธานีเพื่อเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603