หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565


2022-03-22 10:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลาง ชั้น 2 และ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Google Meet หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำรายการบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ตามประเด็นข้อมูลสำคัญในพื้นที่ (Pain Point) ชุดข้อมูลเกษตรอินทรีย์ และร่วมพิจารณาแนวทางการจัดทำร่างแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) นั้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603