หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะทำงานเตรียมงานต้อนรับคณะหอการค้าไทย


2022-03-21 17:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบ Video Conference หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะทำงานเตรียมงานต้อนรับคณะหอการค้าไทย

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะทำงานเตรียมงานต้อนรับคณะหอการค้าไทย โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อม และแบ่งหน้าที่งานเตรียมต้อนรับคณะหอการค้าไทย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603