หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ณ บริษัท กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จำกัด สาขาหน้าบิ๊กซี


2022-03-19 09:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 39

วันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น ณ บริษัท กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จำกัด สาขาหน้าบิ๊กซี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในวันดังกล่าวนั้น นายประชา กิจตรงศิริ อดีตที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และครอบครัว ได้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รณรงค์ให้สวมใส่ชุดผ้าไทยออกรับบริจาคโลหิต เป็นการร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

ภาพ นายประชา กิจตรงศิริ อดีตที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และครอบครัว ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603