หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน NESP INNOVATION FAIR 2022


2022-03-16 19:08

จำนวนครั้งที่อ่าน : 36

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 – 17.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน NESP INNOVATION FAIR 2022

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน NESP INNOVATION FAIR 2022 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการนำผลงานวิจัยนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงสู่ภาคเอกชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งนำนวัตกรรมของผู้ประกอบการภายใต้เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาเผยแพร่ ซึ่งเป็นช่องทางการทดลองตลาดให้กับผู้ประกอบการและ Startup ในพื้นที่


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603