หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ ให้กับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ผู้สนับสนุนกิจกรรม “งานวิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได ซีซั่น 2”


2022-03-14 15:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 23

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ ให้กับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ผู้สนับสนุนกิจกรรม “งานวิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได ซีซั่น 2”

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางไปเพื่อมอบกระเป๋าผ้า พร้อมถ่านไม้ไผ่ชาร์โคล (ตรา BAMBOO FRESH & HENG Charcoal) ผ้าพันคอ Finisher เสื้อยืดนักวิ่งและเหรียญรางวัลกิจกรรม “งานวิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได ซีซั่น 2” ที่ได้จัดขึ้น ณ วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา เป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณ ให้กับ นางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ให้การสนับสนุนตลอดกิจกรรมทั้งในด้านบุคลากร ทรัพยากรและการจัดการ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603