หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีการบำเพ็ญกุศลและบรรจุศพ คุณพ่อพล พิพัฒน์โรจนกมล


2022-03-14 08:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ สุสานสว่างบูชาธรรมสถาน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีการบำเพ็ญกุศลและบรรจุศพ คุณพ่อพล พิพัฒน์โรจนกมล

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีการบำเพ็ญกุศลและบรรจุศพ คุณพ่อพล พิพัฒน์โรจนกมล

โดยมีกำหนดการบำเพ็ญกุศลและบรรจุศพ ดังนี้

  • วันที่ 7 – 12 มีนาคม 2565

ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถาน ศาลาเอนกประสงค์ (ฟู่ฉุนตึ้ง)

เวลา 10.30 น. ถวายภัตตาหารเพล (ทุกวัน)

เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม (ทุกคืน)

  • วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565

เวลา 10.00 น. ประกอบพิธีเคารพศพประเพณีจีน

เวลา 12.30 น. มาติกา – บังสุกุล – พิธีไว้อาลัย เสร็จพิธี

เคลื่อนศพสู่สุสานสว่างบูชาธรรมสถาน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี บรรจุศพ

ในท้ายนี้ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณทางเจ้าภาพเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนโดยการบริจาคสมทบทุนให้กับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้ผลบุญแห่งความดีหนุนนำดวงวิญญาณของคุณพ่อพล พิพัฒน์โรจนกมล สู่สุคติในภพภูมิแห่งสรวงสวรรค์


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603