หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับฟังการเสวนาในงานมหกรรมบ้านและอสังหาอุบล Ubon Property Event 2022


2022-03-12 17:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 42

วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ลานลูกยางลิ่วลมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับฟังการเสวนาในงานมหกรรมบ้านและอสังหาอุบล Ubon Property Event 2022

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับฟังการเสวนาในงานมหกรรมบ้านและอสังหาอุบล Ubon Property Event 2022 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจในวงการอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดอุบลราชธานี ให้มีการขยายตัวและเพิ่มความต้องการซื้อให้แก่ประชาชนในจังหวัด และเพื่อนำเสนอการเข้าชมบ้านรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยี VR360

บริษัทอุบลน่าอยู่ จำกัด ได้จัดกิจกรรมการเสวนาเกี่ยวกับวงการอสังหาริมทรัพทย์ร่วมกับคุณแก๊ป ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล ในหัวเรื่อง “นิยามใหม่ของคำว่าบ้าน” เพื่อให้ผู้พัฒนาโครงการ สถาปนิกและนักออกแบบ วิศวกร นักประเมินอสังหาริมทรัพย์ นายทุน และผู้ที่สนใจเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ได้สร้างความเข้าใจในความต้องการของประชากรในอุบลและตลาดของอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น โดยสามารถวิเคราะห์การตลาดของวงการอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพัฒนาต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603