หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ อุบลโมเดลนำร่องในการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานสู่มาตรฐานสากล


2022-03-11 15:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 48

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ อุบลโมเดลนำร่องในการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานสู่มาตรฐานสากล

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ อุบลโมเดลนำร่องในการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานสู่มาตรฐานสากล ซึ่งมีกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาแรงงานให้กับปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีกับสถานีพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี และพิธีเปิดสถานีทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603