หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมหารือแนวทางการปรับปรุง อาคารเบ็ญจะมะ (หอประวัติศาสตร์)


2022-03-09 16:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานกรมธนารักษ์จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประสงค์ จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมร่วมหารือแนวทางการปรับปรุง อาคารเบ็ญจะมะ (หอประวัติศาสตร์) พร้อมให้การสนับสนุนของกรมธนารักษ์เพื่อให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของเมืองอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603