หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรร่วมเสวนา กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์ประเด็นพหุวัฒนธรรมฯ


2022-03-07 08:03

จำนวนครั้งที่อ่าน : 41

วันที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา น. ณ บ้านขุนภูรีประศาสน์ (ถนนคนเดิน) อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรร่วมเสวนา กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์ประเด็นหนุวัฒนธรรมฯ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสันติพงษ์ เจียวิทยนันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา “บทเรียนเมืองเขมราษฎร์ธานีกับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่การยกระดับเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ด้านดนตรี” ณ บ้านขุนภูรีประศาสน์ ถนนสายวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603