หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20


2022-03-03 17:17

จำนวนครั้งที่อ่าน : 62

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 เนื่องด้วยสหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนรับรองให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นตัวแทนประเทศไทยในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และคณะกรรมการ AUSC มีกำหนดตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการแข่งขันและแถลงข่าวการเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 นี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603