หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เตรียมการนำเสนอของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอำนาจ และหอการค้าจังหวัดยโสธร เพื่อนำเสนอหอการค้าไทย


2022-03-03 09:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เตรียมการนำเสนอของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอำนาจ และหอการค้าจังหวัดยโสธร เพื่อนำเสนอหอการค้าไทย

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานกรรมการหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายวุฒิไกร อร่ามเรือง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เตรียมการนำเสนอของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอำนาจ และหอการค้าจังหวัดยโสธร เพื่อนำเสนอหอการค้าไทย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603