หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับทีมนักแข่งเจ็ตสกีแชมป์โลก และร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565


2022-02-28 14:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับทีมนักแข่งเจ็ตสกีแชมป์โลก และร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับทีมนักแข่งเจ็ตสกีแชมป์โลก ทีมอิสานเจ็ตสกี (E-SAN JETSKI) นำโดย นายคุณธีระพงษ์ พิมพาวัตร กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (รางวัลแชมป์โลกการแข่งขันเจ็ตสกี รุ่น Expert Veterans Runabout Limited 35+) นายธีรภัทร มีชัย (รางวัลแชมป์โลกการแข่งขันเจ็ตสกี รุ่น Pro-Am Sport GT1R GP) และเด็กชายธนัทรัช มารัตน์ (รางวัลรองแชมป์โลกอันดับที่ 2 การแข่งขันเจ็ตสกี รุ่น Junior Slalom SEADOO Spark Standard) โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการมอบรางวัลดังกล่าว

ภายหลังพิธีมอบรางวัลแสดงความยินดีกับทีมนักแข่งเจ็ตสกีแชมป์โลกแล้วเสร็จ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603