หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ อุบล-ราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์


2022-02-25 18:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) หรือ ลานขวัญเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ อุบล-ราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ อุบล-ราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์ โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จำนวน 1 ชุด กิจกรรมส่งเสริมการขายและการแสดง Mini Concert จากศิลปินรับเชิญ เต๋า ภูสิงป์ และ กานต์ ทศน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603