หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบเช็คให้กับมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน


2022-02-22 16:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบเช็คให้กับมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพัช ไชยสงคราม ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ส่งมอบเช็ค มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวข้างต้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603