อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอุบลธรรมวิศิษฐ์ (วิศิษฐศักดิ์ กลฺยาโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพา อดีตเจ้าคณะอำเภอเหล่าเสือโก้ก (ธรรมยุต) สู่สุขคติสัมปรายภพ ณ เมรุชั่วคราว วัดบูรพา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


2022-02-20 20:17

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.00 น. ณ เมรุชั่วคราว วัดบูรพา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอุบลธรรมวิศิษฐ์ (วิศิษฐศักดิ์ กลฺยาโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพา อดีตเจ้าคณะอำเภอเหล่าเสือโก้ก (ธรรมยุต) สู่สุขคติสัมปรายภพ ณ เมรุชั่วคราว วัดบูรพา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอุบลธรรมวิศิษฐ์ (วิศิษฐศักดิ์ กลฺยาโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพา อดีตเจ้าคณะอำเภอเหล่าเสือโก้ก (ธรรมยุต)

กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ

พระครูอุบลธรรมวิศิษฐ์ (วิศิษฐศักดิ์ กลฺยาโน)

อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพา อดีตเจ้าคณะอำเภอเหล่าเสือโก้ก (ธรรมยุต)

วันที่ 25 - 26 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ณ เมรุชั่วคราว วัดบูรพา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (แรม 9 ค่ำ เดือน 3)

เวลา 09.00 น. ประกอบพิธีขอขมา/เคลื่อนสรีระ ขึ้นสู่เมรุขั่วคราว

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์,สารเณร

เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (แรม 10 ค่ำ เดือน 3)

เวลา 10.00 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สวดพุทธมนต์

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์, สามเณร ประมาณ 150 รูป

เวลา 13.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

โดย พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต

เวลา 14.00 น. พระสงฆ์ 60 รูป สวดมาติกา - บังสุกุล

เวลา 16.00 น. ประกอบพิธีพระราชทานเพลิง

เวลา 20.00 น. ประชุมเพลิง เผาจริง

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (แรม 11 ค่ำ เดือน 3)

เวลา 07.00 น. พิธี 3 หาบเก็บอัฐิ

เวลา 10.00 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิ

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์,สามเณร....เสร็จพิธี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603