หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


2022-02-19 13:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องทับทิม 4 และ 5 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่าน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ในงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2565 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และการเสวนาวิชาการ หัวข้อ : สมรรถนะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และนวัตกรรมทางการศึกษา ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถแลกเปลี่ยนรู้ และพัฒนาทักษะ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603