หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมหารือเตรียมการต้อนรับการเยี่ยมเยือนของคณะหอการค้าไทย (อุบลราชธานี – อำนาจเจริญ – ยโสธร)


2022-02-18 17:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 – 17.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference (Google Meet) หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานสภาที่ปรึกษาและประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมหารือเตรียมการต้อนรับการเยี่ยมเยือนของคณะหอการค้าไทย (อุบลราชธานี – อำนาจเจริญ – ยโสธร)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603