เก็บตกภายหลังงานวิ่งเปิดฟ้าที่ผาชะนะได2022 #2


2022-02-17 09:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

#เก็บตกภายหลังงานวิ่งเปิดฟ้าที่ผาชะนะได2022 # งานวิ่งเปิดฟ้าที่ผาชะนะได2022

=#เก็บตกภายหลังงานวิ่งเปิดฟ้าที่ผาชะนะได2022=

=# งานวิ่งเปิดฟ้าที่ผาชะนะได2022=

ผ่านพ้นไปอย่างสวยงามสำหรับกิจกรรม “งานวิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได ซีซั่น 2” หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอนำภาพบรรยากาศการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมงานกิจกรรมครั้งสำคัญนี้ อาทิเช่น การตรวจ ATK ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งการติดต่อรับเสื้อพร้อมเลขบิบ มาฝากทุกๆท่าน ในท้ายนี้ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม“งานวิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได ซีซั่น 2” มา ณ ที่นี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603