หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับนักวิ่งผู้พิชิตผาชะนะได


2022-02-13 10:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 24

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.00 น. ณ ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับนักวิ่งผู้พิชิตผาชะนะไดทุกท่าน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.00 น. ณ ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ขอแสดงความยินดีกับนักวิ่งรุ่น Overall ชาย-หญิง ระยะ Super Mini Marathon และคู่รักนักวิ่งทุกคู่ โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดเป็นผู้มอบโล่รางวัลและของที่ระลึกให้กับนักวิ่งบนเวทีกิจกรรม "งานวิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได ซีซั่น 2" ณ ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีต้องขอแสดงความยินดีกับนักวิ่งผู้พิชิตผาชะนะไดทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้สร้างความประทับใจนี้ร่วมกับทุกท่านอีกครั้ง ขอขอบพระคุณค่ะ/ครับ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603