อุบลไบโอเอทานอลร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรมวิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได ซีซั่น 2 ให้กับประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-02-10 11:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรมวิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได ซีซั่น 2 จำนวน 100 แพ็ค ให้กับประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือให้กับสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี อีกเป็นจำนวน 2 แกลลอน โดย นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603