หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานการจัดกิจกรรม “วิ่งเปิดฟ้า พิชิตผาชะนะได”


2022-02-08 15:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพรมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานงานวิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได ซีซั่น 2 เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “วิ่งเปิดฟ้า พิชิตผาชะนะได” โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603