รายการอีสานเช้านี้ "วิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได ซีซั่น 2"🌄 NBT UBON


2022-02-05 14:54

จำนวนครั้งที่อ่าน : 47

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ร่วมกิจกรรมงาน "วิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได ซีซั่น 2"

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางไปยังสถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ร่วมกิจกรรมงาน "วิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได ซีซั่น 2" ผ่านรายการอีสานเช้านี้ โดย นายเป็นไท มินาผล เป็นผู้ดำเนินรายการ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603