หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหอการค้าอำเภอเขมราฐ และ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขมราฐ (กศน.อำเภอเขมราฐ) นำอาหาร น้ำดื่มและถุงน้ำใจ (ไก่แดดเดียว) ไปมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19


2022-02-04 19:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 23

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.50 น. ณ สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ตาเขมราฐ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหอการค้าอำเภอเขมราฐ และ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขมราฐ (กศน.อำเภอเขมราฐ) นำอาหาร น้ำดื่มและถุงน้ำใจ (ไก่แดดเดียว) ไปมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหอการค้าอำเภอเขมราฐ นำโดย นายสันติพงษ์ เจียวิทยนันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางนภารัตน์ วิเศษชาติ รองประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีประจำอำเภอเขมราฐ นายจิรวัฒน์ จันทอก รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีประจำอำเภอเขมราฐและคณะ เดินทางไปยังสวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ตาเขมราฐ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำอาหารและน้ำดื่มไปมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

และขอขอบพระคุณ นางปวิณา การะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขมราฐ (กศน.อำเภอเขมราฐ) ที่มอบถุงน้ำใจ (ไก่แดดเดียว) แทนความห่วงใยและส่งกำลังใจให้พี่น้องตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603