หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีผลดีอย่างไรต่อประชาชนและผู้ประกอบการ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี


2022-02-04 19:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น. ณ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายกัณตภณ หลาวทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายปริวัฒน์ แสงทอง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟสสี่ว่ามีผลดีต่อประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอน้ำยืนอย่างไรบ้าง พบว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการของรัฐบาลที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการใช้จ่ายของประชาชนและร้านค้าชุมชนได้ประโยชน์ในโครงการนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603