หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางไปศึกษาดูงานด่านชายแดนช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี


2022-02-04 19:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 23

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.40 น. ณ ด่านชายแดนช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายกัณตภณ หลาวทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายปริวัฒน์ แสงทอง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางไปยังศึกษาดูงานด่านชายแดนช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสังเกตการณ์สถานการณ์ที่ด่านดังกล่าว พบว่า ในระหว่างที่ปิดด่านนั้นชาวบ้านและผู้ประกอบการ รายได้หดหาย เพราะไม่สามารถทำการค้าได้ พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ไปสอบถามคนในพื้นที่เกี่ยวกับการทำการค้าขายในอำเภอน้ำยืน พบว่า เมื่อก่อนสามารถส่งออกได้แต่ปัจจุบันไม่สามารถทำได้ การส่งออกแต่ละครั้งจึงต้องส่งไปที่ช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษแทนส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับค่าขนส่งที่สูงขึ้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603