หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน มอบผ้าห่มต้านภัยหนาวและมอบรองเท้านักเรียนให้กับนักเรียนผู้ยากไร้


2022-02-03 16:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 30

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 - 18.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน ทุ่งสมเด็จ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน เพื่อจัดกิจกรรมมอบผ้าห่มต้านภัยหนาว และ มอบรองเท้านักเรียนให้กับนักเรียนผู้ยากไร้

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายกัณตภณ หลาวทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายปริวัฒน์ แสงทอง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางไปยังศาลากลางบ้าน ทุ่งสมเด็จ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจัดกิจกรรมมอบผ้าห่มต้านภัยหนาว จำนวน 100 ผืน ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งภายในกิจกรรมดังกล่าวทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้จัดกิจกรรมมอบรองเท้านักเรียนให้กับนักเรียนผู้ยากไร้อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603