ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตส่งมอบสับปะรดภูเก็ตเป็นของขวัญส่งความสุขสวัสดีตรุษจีนปีใหม่ 2565 ให้กับ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-01-28 16:12

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ได้ทำการส่งมอบสับปะรดภูเก็ตเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสส่งความสุขสวัสดีตรุษจีนปีใหม่ 2565 ทั้งนี้หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอกล่าวขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้”


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603