ผู้นำกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ บ้านคันท่าเกวียน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ เข้าพบ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และส่งมอบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติ ทำจากผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ


2022-01-24 18:16

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำการรับมอบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติ ทำจากผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ จากกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ บ้านคันท่าเกวียน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

การสนับสนุนจากหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจฐานรากต่อชุมชนที่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีไปจัดกิจกรรมงานวิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได ซีซั่น 2 โดย ผู้นำกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ บ้านคันท่าเกวียน พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาส่งมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยตนเอง ซึ่งผ้าพันคอนี้ทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีจะนำไปมอบเป็นรางวัลให้กับนักวิ่ง 200 ท่านแรกที่วิ่งเข้าเส้นชัย (แบ่งเป็นนักวิ่งชาย 100 ท่าน และ นักวิ่งหญิง 100 ท่าน) ในลำดับต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603