หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การเตรียมงานวิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได ซีซั่น 2


2022-01-24 18:16

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 - 20.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบ Video Conference หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การเตรียมงานวิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได ซีซั่น 2 โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมหารือและตรวจสอบการเตรียมงานในครั้งนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603