พิธีปิดและมอบใบประกาศโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม รุ่นที่ 8/2564 สาขาการตลาดออนไลน์


2022-01-24 18:16

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจิตต์ 3 โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีปิดและมอบใบประกาศการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม รุ่นที่ 8/2564 สาขาการตลาดออนไลน์ จำนวน 30 ชั่วโมง โดย นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวปิดและมอบใบประกาศการฝึกอบรม และนายศิวลักษณ์ เนตรสาร หัวหน้าฝ่ายธุรกิจบริการและช่วยอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมในพิธีปิดและมอบใบประกาศการฝึกอบรมด้วย ด้วย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ได้กำหนดจัดฝึกอบรมสาขาการตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 8/2564 จำนวน 30 ชั่วโมง โดยบูรณาการร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กับบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระหว่างวันที่ 20-21-22 และวันที่ 24-25 มกราคม 2565 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603