หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3-1/2565 (วาระพิเศษ : เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้ากลุ่มปศุสัตว์และการสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกร)


2022-01-20 12:03

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ผ่านระบบ VDO Conference (Google Hangout Meet) หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3-1/2565 (วาระพิเศษ : เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้ากลุ่มปศุสัตว์และการสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกร)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603