พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม รุ่นที่ 8/2564 สาขาการตลาดออนไลน์


2022-01-18 16:42

จำนวนครั้งที่อ่าน : 26

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมจิตต์ 3 โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางปัทมพร ไชยนา กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม รุ่นที่ 8/2564 สาขาการตลาดออนไลน์ จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 20-21-22 และวันที่ 24-25 มกราคม 2565 โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม และนางสาวพจนาพร ศราวุธสกุล นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้วย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ได้กำหนดจัดฝึกอบรมสาขาการตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 8/2564 จำนวน 30 ชั่วโมง โดยบูรณาการร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กับบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระหว่างวันที่ 20-21-22 และวันที่ 24-25 มกราคม 2565 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603