หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ 16 ธันวาคมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 และกิจกรรมมอบรางวัลนักกีฬาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564


2022-01-13 12:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมกิจกรรมนิทรรศการ 16 ธันวาคมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 และกิจกรรมมอบรางวัลนักกีฬาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการเปิดกิจกรรม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางการกีฬาและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพฯและทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบประเภท โอเค จึงได้จัดกิจกรรมนิทรรศการ 16 ธันวาคมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 และกิจกรรมมอบรางวัลนักกีฬาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ขึ้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603