หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายสุรชัย พิริยะกิจไพบูลย์ สามีนางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, บิดา นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าและเลขาธิการกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นบิดา นางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-01-13 12:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 270

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ (บุ่งย้งตึ้ง) มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี ส่วนสังคมสงเคราะห์ (จีตัมเกาะ) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายองอาจ ตั้งมิตรประชา ประธานกิตมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสมชาติ พงคพนาไกร กรรมการหอการค้าไทยและประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานสวดพระอภิธรรม และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายสุรชัย พิริยะกิจไพบูลย์ สามีนางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, บิดา นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าและเลขาธิการกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นบิดา นางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความไว้อาลัยและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพิริยะกิจไพบูลย์ มา ณ ที่นี้ด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603